Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

POTŘEBY PRO KERAMICKÉ DÍLNY

Kamenná prodejna v Úvalech ale i pohodlný e-shop.

Registrace   |   Přihlášení   |   <strong>CZ</strong> / EN   |    +420 281 981 572

Rady pro začínající keramikyProgram pro školyZvýhodněné balíčkyKatalog ke stažení (PDF)

Úvod  » sortiment  » izolační materiály / žáruvzdorné izolace  » technologie


Technologie


Žárovzdorné materiály

(žárovzdorné cihly, žárovzdorné hmoty, lepidla a příslušenství)

 

Tepelně izolační materiály, jako jsou žárovzdorné cihly a žárovzdorné hmoty jsou obvykle požadovány pro žárovzdornou vyzdívku průmyslových vysokoteplotních procesů, jako jsou pece. Díky své vysoké porozitě a nízké tepelné vodivosti snižují tepelné ztráty a přispívají tím ke snížení nároků na ohřev procesu.
Pojmem „tepelně izolační cihly“ se běžně označují tepelně izolační materiály určené pro použití při teplotách do 1000 °C, které se často nesprávně označují jako „zadní izolace“. Vyrábějí se z několika surovin běžně se vyskytujících v přírodě.

Křemelina, rovněž označovaná jako diatomitová zemina, je měkkou, křemitou sedimentární horninou, kterou lze snadno drtit na jemný prášek s typickou velikostí částic mezi 10 µm až 200 µm.
Vermikulit je geologické označení skupiny hydratovaných šupinkovitých minerálů – silikátů hliníku, železa a hořčíku, vzhledem připomínajících slídu.
Perlit je amorfní vulkanické sklo s relativně vysokým obsahem vody, které obvykle vzniká hydratací obsidiánu. Běžně se vyskytuje v přírodě a podobně jako vermikulit má neobvyklou schopnost při dostatečném zahřátí expandovat.

Lehčené žárovzdorné cihly jsou tvarovaným žárovzdorným produktem s celkovou porozitou nad 45 % a aplikační teplotou nejméně 800 °C.
Cihly jsou tvarovány litím, odstředivou metodou nebo lisováním. Pro zpevnění směsi a urychlení tvrdnutí lze přidat sulfitový výluh, sádru nebo beton. Cihly jsou vypalovány při teplotě zhruba odpovídající konečné klasifikační teplotě produktu. Cihly o komplikovaném tvaru se tvarují ručně s pomocí vibrací nebo forem.

 

Žárovzdorné hmoty mají podobné složení jako žárovzdorné cihly a společně s lepidly a dalším příslušenstvím tvoří nabídku produktů dostupných pro maloobchod.

 

Z našeho sortimentu vám můžeme nabídnout:

Žárovzdorné cihly:

 

Produkty z vermikulitu:

 

1 - Mikroporézní izolace

je potlačení srážek molekul vzduchu, které by jinak vedly k přenosu tepla vedením v plynech.

Ačkoliv je materiál Microtherm® pevný a vynikající odolnost proti stlačení, má poměrně nízkou objemovou hmotnost a asi z 90 % jej tvoří zachycený vzduch. Je tvořen nanočásticemi siliky tlakově vázanými do dlouhých, klikatých řetězců. Vzduch je v něm obsažen jako mikroskopické kapsy ve struktuře, které jsou menší než střední volná dráha molekuly vzduchu, tj. vzdálenost, kterou musí molekula vzduchu urazit, než se srazí s jinou molekulou vzduchu. Tato porézní struktura dramaticky omezuje efekt vedení v plynech a omezuje interní konvekci. Namísto srážek s ostatními molekulami vzduchu se molekuly vzduchu srážejí se stěnami pórů, což je proces, který přenáší jen málo energie. 

Vedení pevnými látkami je minimalizováno nízkou objemovou hmotností, ale také drobnou strukturou částic. Velmi malá kontaktní plocha mezi jednotlivými částicemi, společně s délkou řetězce částice účinně omezují přenos tepla kontaktem pevné fáze. 

Sálání je hlavním způsobem přenosu tepla za vyšších teplot a je příčinou rychlého zhoršování vlastností tradičních izolačních materiálů za těchto podmínek. Začleněním částic opacifikujícího materiálu do struktury materiálu Microtherm® dojde k jeho téměř úplné opaknosti pro infračervené záření. Opacifikační látka opakovaně láme infračervené vlny a téměř zcela tím blokuje jejich průchod izolací.

V důsledku toho má Microtherm® ještě nižší tepelnou vodivost než klidný vzduch.

 

Vlastnosti a charakteristiky materiálu:


Typické aplikace:

Microtherm® nabízí nepřekonatelné výhody při použití v jakékoli aplikaci pracující s vysokými teplotami a velkou spotřebou energie. Konstrukční řešení Microtherm® díky řízení tepelných ztrát minimalizují plýtvání energií. 

K typickým aplikacím patří:

 

Z našeho sortimentu vám můžeme nabídnout:

 

2 - Kalciumsilkátové izolace

Naše kalciumsilikátové produkty nabízejí velmi stabilní hodnoty tepelné vodivosti v širokém teplotním rozsahu. Naše nejlepší produkty lze trvale používat při teplotě 1000 °C bez zhoršování vlastností nebo nadměrného smršťování. Nicméně to, čím je kalciumsilikát tak výjimečný, je jeho vysoká pevnost v tlaku a ohybu, díky čemuž je rovněž ideální jako konstrukční prvek v sestavě. To znamená, že téměř jakýkoli druh tepelného zařízení lze postavit a izolovat v rámci jedné operace.

 

Vlastnosti a charakteristiky materiálu:

 

Typické aplikace:

Unikátní vlastnosti kalciumsilikátu nabízejí nepřekonatelné výhody při použití v jakékoli aplikaci pracující s vysokými teplotami a velkou spotřebou energie. Konstrukční řešení Promat HPI využívají odlišných vlastností jednotlivých tříd materiálu a minimalizují plýtvání energií díky řízení tepelných ztrát.

K typickým aplikacím patří:

 

Z našeho sortimentu vám můžeme nabídnout:

 

3 - Vysokoteplotní vlákna

– lehká izolace pro teploty do 1800 °C.

 

Minerální vlákna (desky a volné vlákno)

Skleněná vlákna se vyrábějí ze skleněné taveniny tažením foukáním a odstředivou metodou. Produkty ze skleněného vlákna jsou určeny pro teploty do 500 °C a u speciálního složení až do 750 °C. Minerální vlákna se vyrábějí tavením strusky a horniny v peci. Tavenina se pak převádí do podoby vláken foukáním nebo odstředivou metodou. Teplota použití se odvíjí od složení a pohybuje se od 600 °C do 750 °C.

Vysokoteplotní izolační skleněná vlákna

Jde o vlákna z křemičitanů alkalických zemin s teplotou použití mezi 850 °C a 1200 °C v závislosti na tepelném a chemickém zatížení aplikace. Produkty z vysokoteplotních vláken lze účinně použít jako izolační materiály do teplot až 1800 °C. Minerální a skleněná vlákna je nutno po vyrobení dále zpracovat do podoby rohoží, desek, tkaniny, papíru a tvarovaných dílců a šňůr, které jsou součástí naší produktové nabídky.

Produkty z vláken.

 

Textilie (tkanina, pásky, oplety, provazy, šňůry)

Základním dodávaným produktem je surové vlákno. Je však možné je dále zpracovávat (včetně vysokoteplotních kategorií) do nejrůznějších všestranně použitelných forem a tvarů.
Desky a tvarované dílce se vyrábějí nízkotlakým procesem s přidáním pojiv k základnímu materiálu. K dispozici je široká řada produktových specifikací daná úpravami klasifikačních teplot vláken, obsahu pojiva a měrné hmotnosti. Předžíhané tvarované dílce se vyznačují nízkou mírou smršťování.
Papír se vyrábí mokrým procesem s přidáním organických a chemických pojiv a přísad. Při tomto procesu lze nezvlákněné částice oddělit vymýváním pomocí obráceného toku plynu nebo kapaliny skrz směs. Tímto způsobem se zlepšují izolační vlastnosti materiálu a možnosti manipulace s ním.
Vlhké plsti se dodávají v plastové fólii. Jejich použití je praktické zejména v aplikacích s komplikovanou geometrií. Při vysychání se vytvrzují a usazují.
Přidání organických nosných látek, skleněných a kovových vláken k surovému materiálu umožňuje výrobu těsnících šňůr, pásek, opletů a hadic..

 

Z našeho sortimentu vám můžeme nabídnout:

 


Nejenom prací a keramikou je člověk živ ...

PROPEC s.r.o., Pražská 691, 250 82 Úvaly, CZECH REPUBLIC, mobil: +420 281 981 572, e-mail: propec@volny.cz, e-mail pro e-shop: propec2@volny.cz


2002 - 2024 © PROPEC s.r.o. | potřeby pro keramické dílny | www.propec.cz | GDPR